Vilkår for bruk av byggsentralenas.no

Parter og virkeområder

 

1. Byggsentralenas.no, drives og eies av Byggsentralen AS, org. Nr  931 041 053. Byggsentralenas.no (heretter” Tjenesten”) er en digital tjeneste  der privatpersoner og bedrifter ( heretter ”Brukeren”) kan legge ut jobber de ønsker å få utført ut på anbud. Håndverksbedrifter og andre tjenesteytere kan gjennom denne tjenesten gi deg tilbud på å utføre det arbeidet du har beskrevet.

2. Ved å benytte deg av byggsentralenas.no aksepterer du den å værende betingelsene for bruk. Hvis du er uenig i brukervilkårene kan du ikke bruke tjenesten.

Levering

1.  Byggsentralenas.no er en gratis tjeneste som setter brukere i kontakt med utvalgte håndverksbedrifter.

2. Ved å fylle ut skjemaet på byggsentralenas.no, informerer du håndverkerbedriftene om dine behov.

3. Etter at brukeren har fylt ut skjemaet på byggsentralenas.no vil håndverkerbedriftene ta kontakt med brukeren på SMS, telefon og / eller e-post. Du mottar tilbud fra opptil fem håndverkerbedrifter.

4. Bruker står fritt til å takke ja eller nei til tilbudene brukeren mottar, og tjenesten er uforpliktende.

5.  Ønsker du at din henvendelse blir strøket eller slettet fra tjenesten, sender du en e-post til kontakt@byggsentralenas.no

6. Bruker kan ikke holde Byggsentralen AS økonomisk ansvarlig for tap eller andre krav mot Byggsentralen AS. Bruker er innforstått med at alle oppdrag som utføres mellom bruker og håndverkerbedrifter er et privat forhold mellom Bruker og Håndverkerbedrift, med Bruker som bestiller og Håndverkerbedrift som utfører.

Bruk og ansvar

1. Det er ikke tillatt å utgi seg for å ha noen tilknytning til Byggsentralenas.no, eller våre samarbeidspartnere, verken for offentligheten eller konkrete mottakere, uten grunnlag. Alle håndverkerbedrifter som samarbeider med oss, har underskrevet skriftlige avtaler.

2. Det er ikke tillatt å utgi seg for å være en annen fysisk person, eller uberettiget late som om man handler på vegne av andre fysiske eller juridiske personer.

3. Byggsentralenas.no er kun involvert i å opprette kontakt mellom brukerne og håndverkerbedriftene. Byggsentralenas.no er dermed ikke involvert i utarbeidelsen av tilbudene, eller de ytelser tilbudene gjelder.

4. Bruken av Byggsentralenas.no skjer på eget ansvar. Avtaler inngått mellom kunde og håndverkerbedrift, og innholdet i dem, er ikke Byggsentralenas.no sitt ansvar. Byggsentralenas.no har ikke ansvar for gjennomføringen, kvaliteten, eller lovligheten av avtalen, eller avtalens egnethet til det aktuelle formål. Byggsentralenas.no har heller ikke ansvar for overholdelse av avtalt leveringstid, eller eventuelle tap brukeren måtte lide som følge av avtalen med leverandør, eller feil begått av denne. Byggsentralenas.no tilstreber imidlertid å kun samarbeide med seriøse og pålitelige aktører. Samtidig ekskluderes håndverkerbedrifter som ikke følger opp inngåtte avtaler, eller på andre måter ikke lever opp til kravene Byggsentralenas.no setter til kvalitet og pålitelighet.

5. Byggsentralenas.no samarbeider med utvalgte håndverkerbedrifter og er opptatt av å ha seriøse og pålitelige aktører. Vi kan derfor ikke garantere for tilbudene du mottar er markedets beste eller rimeligste.

6. Byggsentralenas.no er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser, dersom mangelen kan tilskrives force majeure. Ansvarsfraskrivelsen gjelder også ved uforutsette ting. Ved force majeure, som slik som tilgang til internett, naturkatastrofer, naturforhold, krig, terror, pandemi, epidemi, flom o.l. kan ikke byggsentralenas.no holde sansvarlig. Hverken Bruker eller håndverkerbedrifter har rett til å rette krav til Byggsentralenas.no

7. Byggsentralenas.no er ikke ansvarlig for de skatte- og avgiftsmessige forhold som oppstår mellom bruker og leverandør etter bruk av Byggsentralenas.no

Immaterielle rettigheter

1.Byggsentralenas.no har enerett og fulle rettigheter til varemerker, logo, handelsnavn, domene og andre immaterielle rettigheter knyttet til Byggsentralenas.no. Våre immaterielle rettigheter kan ikke benyttes uten at det er gitt skriftlig godkjenning fra Byggsentralen AS, org. Nr 931 041 053.

 

Kommunikasjon

1. All kommunikasjon mellom bruker og byggsentralenas.no skal skje elektronisk.

2. Ved bruk av Byggsentralenas.no blir ikke bruker meldt opp på nyhetsbrev.

 

Endringer

1. Byggsentralen AS står fritt til å gjøre endringer i brukervilkårene, tjenestens innhold og funksjonalitet. Ved å fortsette å bruke tjenesten etter at endringer trer i kraft anses du å ha godtatt endringene.  Enhver tids gjeldende brukervilkår finnes på https://www.byggsentralenas.no/brukervilkar

 

Lovvalg

1. Bruk av tjenesten og enhver tvist som måtte oppstå er underlagt norsk rett.

2. Tvister skal løes løst i minnelighet mellom partene. Dersom dette ikke er mulig, skal Oslo tingrett være verneting.